Receive email notifications by changing your settings.
Click on your picture in the top right corner, go to Preferences and select your notification preferences.
Thank you for contributing to our forum!
Please keep in mind:
1. To only comment on the topic where the discussion is about. Do you have a new question or topic? Please start a new discussion.
2. Be kind to other users!

infiltratieput bouwen

een van de mogelijheden voor waterberging is het creëren van een infiltratieput, waarbij je een gaat graaft tot aan een watervoerende laag met een hoge hydraulische conductiviteit, en dat gat dan volstorten met een goed doorlatend medium, bijvoorbeeld grind. Als bouwobject zit dit volgens mij niet in Tygron, iemand al eens geprobeerd om zoiets in Tygron te bouwen?

Comments

  • @Henk van Hardeveld and @Rudolf, weet een van jullie misschien een goede tip om Marjon te helpen aan een antwoord?

    En als het niet kan, weet iemand dan een mooi alternatief?

    Kind regards,
    Hansje
    Tygron support team

Sign In or Register to comment.