Receive email notifications by changing your settings.
Click on your picture in the top right corner, go to Preferences and select your notification preferences.
Thank you for contributing to our forum!
Please keep in mind:
1. To only comment on the topic where the discussion is about. Do you have a new question or topic? Please start a new discussion.
2. Be kind to other users!

Developing a case for students on adding a value indicator to ecosystems

edited January 22 in Education

Ik wil graag een casus opdracht inrichten. De leerdoelen hierbij zijn:

 • Onderzoeken van de lagen in tygron die een invloed hebben op de lokale waarde (van de locatie of grondprijs)
 • Scenarios maken waarin een polder beter klimaatproof kan worden gemaakt en tergelijkertijd een upgrade in waarde kan krijgen
 • Nieuwe scenarios onderwerpen aan een stresstest hitte droogte en water

De studenten werken voor een klant die reeds een excel module hebben die een waarde toekent aan gebiedseigenschappen. Hiervan zou een kaart kunnen worden gemaakt (shapefile). Zou deze data kunnen worden toegevoegd aan een tygron model zodat hiermee kan worden gerekend? Vervolgens zouden er gebiedsaanpassingen kunnen worden gedaan die zowel invloed hebben op de gebiedswaarde als dat ze kunnen worden onderworpen aan een (hitte/regenval)stress test.

Ik begreep dat er zoiets is als een gbiedswaarde/grondprijs, maar deze is momenteel niet variabel, niet aan te passen aan een set voorwaarden zoals bijvoorbeeld indicatoren? Of kan er een speciale indicator worden aangemaakt?

groet,

Maurits docent bij Avans Hogeschool

Tagged:

Best Answers

 • Accepted Answer

  Hello Maurits,


  Thank you for your post.


  The short answer to your question about the land price is; Yes, you can adjust these costs, but to some extent. And yes you can use these values for calculations in indicators.


  It is correct that the land price is included in the Tygron Platform. There are some settings you can edit to influence these costs.

  Part of these costs can be edit in the Function Values (https://support.tygron.com/wiki/Function_Value#Financial) like the buy out costs or the demolition costs.

  Than there is a part of the land price costs that cannot be adjusted, this is when you demolish some land and/or when you make use of a measure (https://support.tygron.com/wiki/Measures). (Even when the demolition costs are set to zero, these costs are calculated. This is because a part of the land price is fixed.)

  Than there is one last option, you can make use of your own attributes. This means you can 'connect' a specific value to a object in the 3D world (f.e. to a construction or a terrian).( https://support.tygron.com/wiki/Attribute) This atttibute can also be used in calculation models (indicators) by creating a query with TQL (https://support.tygron.com/wiki/Attribute).


  subsequently, you can use these (function) values to in a formula when you create your own indicator. For example; set the buyout costs to zero, set the demolition costs to 400,- and the new building price to 1500,- (all per m2). Than add to your calculation in the Excel sheet that the fixed land price is substracted and than you have all the factors you need for your own calculations.

  I hope this helps to get a understanding about the land price and the factors that influence these costs.

 • Accepted Answer

  Hi @Maurits Avans ,

  Yes you can import the shapefile data to the Platform. To do so you have to transform the data to a GeoJSON and then import it with the Geo Data Wizard.

  See also the video mentioned in this post: https://community.tygron.com/forum/discussion/332/how-to-export-your-shapefile-from-qgis-such-that-you-can-use-it-in-tygron/p1

Sign In or Register to comment.