Receive email notifications by changing your settings.
Click on your picture in the top right corner, go to Preferences and select your notification preferences.
Thank you for contributing to our forum!
Please keep in mind:
1. To only comment on the topic where the discussion is about. Do you have a new question or topic? Please start a new discussion.
2. Be kind to other users!

geen constant waterpeil

Ik heb een model (naam: Spoelwijk, ik heb het open gezet voor Tygron) waarin ik zie dat binnen een peilvak (met hezelfde peil) de waterstanden stijgen en dalen in een situatie zonder extra aan- en afvoer (neerslag = 0). Het water in het watersysteem 'herverdeelt' zich, maar ik begrijp niet waarom dit gebeurt. In de bijlage heb ik wat figuren en inormatie gezet. Heeft iemand hier een verklaring/oplosiing voor?

docx
docx
vraag Tygron_peilverschillen.docx
1014K

Best Answer

  • Accepted Answer

    Beste Jan Jelle, we hebben deze issue vrijdag besproken in een R&D spreekuur, heel veel dank voor je tijd hiervoor!

    Wat hier speelt, is dat voor het rekenen met zeer smalle slootjes die scheef op het rekengrid staan een nog kleiner rekengrid nodig is.

    Dit wordt in de beantwoording van deze vraag gedemonstreerd: https://www.youtube.com/watch?v=MEylkoWV7Ko


    Het mogelijk maken van nog gedetailleerdere berekeningen heeft de constante aandacht op onze roadmap. UIteraard laten we het weten als hier ontwikkelingen in zijn.

Answers

Sign In or Register to comment.