Receive email notifications by changing your settings.
Click on your picture in the top right corner, go to Preferences and select your notification preferences.
Thank you for contributing to our forum!
Please keep in mind:
1. To only comment on the topic where the discussion is about. Do you have a new question or topic? Please start a new discussion.
2. Be kind to other users!

SLPK gebouwen zweven voor een deel boven maaiveld

Hoi,

We hebben met SLPK gebouwen geladen. Nu blijkt een deel te zweven boven maaiveld. Terwijl de zwevende delen onderkant hoogte 0 NAP hebben, maaiveld hoogte ter plaatse van de gebouwen is plus 0,2 m NAP. Ik vermoed dt dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de bouwwerken kelders hebben. Ook als ik de maaiveldhoogte in het gehele model verhoog blijven ze zweven.

Klopt het dat TYGRON de slpk gebouwen zelf ' op maaiveld' zet terwijl ze wel met hun voeten ' in de aarde' staan?

Groeten Jesse

Tagged:

Comments

 • Hoi @Jesse Jager ,

  Het klopt dat gebouwen (SLPK gebouwen of de Buildings die in het Platform worden gebruikt) alleen op maaiveld geplaatst kunnen worden. Je kunt wel ondergrondse Buildings bouwen, zoals bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage, maar deze is dan niet zichtbaar als 3D object (er wordt wel mee gerekend).

  Je geeft aan dat de gebouwen zweven. Wat hierbij kan helpen is deze in ArcGIS Pro, voordat je een SLPK bestand ervan maakt, de gebouwen op maaiveld te plaatsen. Bekijk hiervoor stap 5 en 6 van de volgende link: https://previewsupport.tygron.com/wiki/How_to_import_a_SketchUp_model_in_ArcGIS_Pro

  Wellicht wil je de gebouwen dan ook iets lager maken in ArcGIS Pro, zodat de hoogte van de gebouwen in het Platform overeenkomt met de echte hoogte van de modellen.

  Kun je hier iets mee voor jouw project?

  Tygron support team

 • edited May 2020

  Hoi,

  We (mijn collega) hebben de handleiding gebruikt. We moeten de 'beneden maaiveld delen' verwijderen uit de .skp. Dan moet het goed gaan. In deze skp zitten alle bouwwerken in 1 keer. Als we per gebouw een losse skp hadden gehad dan was een klein deel van de bouwwerken te hoog geworden. Nu zien we de fout gelukkig.

  Ik had verwacht dat het met het opgeven van de hoogte in de SLPK dit goed zou gaan en de ondergrondse delen onder maaiveld zouden komen. Zo leer je weer wat bij.

  Groeten Jesse

 • Hoi Jesse,

  Ok fijn dat het dan zo gelukt is!

  Tygron support team

 • Hoi @Jesse Jager ,

  Op de Preview is in de Geo Data wizard een stap toegevoegd waarin je kunt aangeven of de hoogte waarop het gebouw moet worden geplaatst uitgelezen moet worden uit het bestand of dat je het 3D model op het maaiveld wilt plaatsen. Zie voor meer info deze how to.

  Tygron support team

Sign In or Register to comment.