Receive email notifications by changing your settings.
Click on your picture in the top right corner, go to Preferences and select your notification preferences.
Thank you for contributing to our forum!
Please keep in mind:
1. To only comment on the topic where the discussion is about. Do you have a new question or topic? Please start a new discussion.
2. Be kind to other users!

Calamiteiten / falende keringen simuleren: stappenplan

edited March 19 in Inspiration

Voor het waterschap Vechtstromen is in stappen het werkproces uitgeschreven om met behulp van Tygron een overstroming te modelleren en resultaten te kunnen exporteren en af te stemmen met andere betrokkenen. Achterliggend doel is om dit te kunnen inzetten bij calamiteiten. Hoewel sommige stappen, zoals achterliggende data en bestanden, natuurlijk specifiek zijn voor het waterschap Vechtstromen, zijn het soort stappen generiek toepasbaar. Het werkproces kan dus ter inspiratie dienen voor andere organisaties: https://support.tygron.com/wiki/Falen_keringen_template

Tygron Support Team

Tagged:

Comments

 • edited March 13

  Ook voor waterschap Rijn en IJssel is een dergelijke handleiding geschreven, ook om bij calamiteiten snel de effecten van een bres in een kade te kunnen simuleren. Zie bijlage

  pdf
  pdf
  Handleiding Tygron definitief 20200219_definitief.pdf
  1M
 • Hallo Gert,


  Wat leuk dat je dit met ons en de andere gebruikers deelt.

  Dank daarvoor!

  Kind regards,
  Hansje
  Tygron support team

Sign In or Register to comment.