Thank you for contributing to our forum!
Please keep in mind:
1. To only comment on the topic where the discussion is about. Do you have a new question or topic? Please start a new discussion.
2. Be kind to other users!

Doorrekenen met Overlays als start waarde

Hi Tygron,


Ik heb een vraagje over het door rekenen met overlays. In mijn project ben ik bezig met de water module en wil ik een jaar door rekenen. Echter om rekentijd te beperken was mijn idee om het in maandelijkse overlays te berekenen (dit komt het peilbeheer te goede). Nou is het dus en een doorlopende data set en wil ik graag het resultaat van uit overlay januari (laatste time frame) gebruiken als start waarde van mijn overlay voor de maand februari enz. voor het gehele jaar.


Hoe kan ik dit resultaat als input waarde instellen voor het berekenen van de volgde overlay maand?


Met vriendelijke groet,

Max

Best Answer

  • Accepted Answer

    Hello Max,


    Thank you for your question. Unfortunately this is not possible.

    We have filed this already as a Feature Request so maybe one day in the future this is possible afterall.

    If this is developed I will post it in this forum post so you will be notified.

Sign In or Register to comment.