Thank you for contributing to our forum!
Please keep in mind:
1. To only comment on the topic where the discussion is about. Do you have a new question or topic? Please start a new discussion.
2. Be kind to other users!

How to automatically convert points to lines?

In ons GIS-beheerregister zijn stuwen een punt, in Tygron is een stuw een lijn in lengterichting van de watergang waar de stuw in ligt en dient er met een area een verhoging in de grondhoogte gemaakt te worden dwars op de watergang op de plek van de stuw. Zijn er anderen die in hun GISdata ook stuwen als punt hebben en een geautomatiseerde oplossing hebben gemaakt om van punt naar lijn te geraken en ook dwars op die lijn een vlak (of ook lijn?) ten behoeve van de grondhoogte hebben gemaakt?

Comments

  • Zelf geen ervaring maar boordevol ideeën.

    Mocht er voor het weergeven op kaarten een veld zijn opgenomen met de ' tekenhoek' dan zou je deze kunnen gebruiken voor de lijnrichting.

  • We hebben bij HDSR een FME-script gemaakt waarin de stuwen geautomatiseerd worden omgezet in invoer voor de Tygron engine. Ook andere kunstwerken worden daarin bewerkt, zoals de duikerlijnen die verlengd worden zodat de eindpunten van de lijn in een watergang liggen.

    In een ander script wordt ook een nieuw AHN aangemaakt ter plaatse van watergangen. Bij stuwen wordt hierin een verhoging in de grondhoogte gemaakt op basis van een vlak haaks op de richting van de stuw. Het vlak snijdt de insteek en heeft een uniforme z-hoogte die een aantal meter hoger ligt dan de stuwhoogte.
    Op basis van kenmerken vanuit de legger oppervlaktewater kan het onderwaterprofiel (globaal) worden geïnterpoleerd vanuit onder andere de bodemhoogte, bodembreedte en het insteekvlak.

    We hebben gemerkt dat de gridresolutie in de berekening van de watermodule belangrijk is voor de werking van de kunstwerken in het model. Door een grote hoeveelheid kunstwerken in kleine watergangen is een hoge gridresolutie noodzakelijk (ongeveer 1m).

Sign In or Register to comment.