Thank you for contributing to our forum!
Please keep in mind:
1. To only comment on the topic where the discussion is about. Do you have a new question or topic? Please start a new discussion.
2. Be kind to other users!

Verdamping open water

Model eigenschappen:
• Model van 500 x 500 m
• Gebruikstype open land
• 2 gelijkwaardige sloten; lengte: 480 m, breedte 10 m, diepte 5 m.
• Grid cell size 0,5 m

Invoer data:
• Verdamping: 3 mm dag - 14 dagen lang
• Maaiveldhoogte 1 m
• Water level area ingesteld op -2 m
• Grondwater op 1 m-MV.
• 150 time frames

De verdamping die optreedt in het gebied de invoer van bovenstaande data zal naar verwachting alleen optreden op de locatie van de sloten en wordt dan ook als volgt verwacht.
Verdamping [m3] = Verdampingsgraad [m/d] * verdampingsfactor [open water] * effectief oppervlak [m2] * periode [d].
Verdamping [m3] = 0,003 * 1,3 * 9.600 * 14= 524,16 m3

De verdamping berekend door gebruik te maken van de groundwater overlay resulteert op 632 m3. Dit betreft een verschil van 111,83 m3

Nu rest de mij vraag waar komt de afwijking van 111,84 m3 vandaan?

Verdamping open water.png
1911 x 1017 - 523K

Comments

 • Hi Daphne,

  Om je sneller en beter van dienst te kunnen zijn, zou je het betreffende project open willen stellen voor Support? Dit doe je bij FILE -> Details -> Tygron Support: WRITE. Graag met vermelding van de naam.

 • Hoi Jorn,

  Ik heb het volgend project voor je open gezet:
  Project: Testmodel Dada
  Version: 14
  Discription: versie 4 - sloten

 • Het uitzetten van het QUAD_CELL attribuut reduceert de verdamping tot 578 m3 (zie bijlage). Dit gaat echter sterk ten koste van de rekensnelheid.

  Ik zal nog verder kijken om na te gaan waar de overige 54 m3 (+10,3%) vandaan komt. Ontwikkelingen zal ik hier melden.

  Let op: Bij deze test heb ik het grondwatermodel uitgezet tbv tijdswinst.

  GW_0_QUAD_0.png
  886 x 493 - 16K
 • Hoi Jorn,

  Bedankt voor het antwoord, wat doet de Quad_Cell attribuut waardoor de verdamping wordt verminderd met 54 m3 (623 bij Quad_cell =1 ; 578 bij Quad_Cell = 0)? Ik kan de werking van de Quad_Cell namelijk niet terug vinden op de wiki.

 • Quad_Cell resulteert in een effectieve middeling (nearest-neighbor) over een groep cellen wat uiteindelijk leidt tot aanzienlijk snellere berekeningen. Vooral bij grootschalige en/of langdurige simulaties kan deze methode bijzonder nuttig zijn, zonder daarbij teveel ten koste te gaan van nauwkeurigheid. Alleen bij kleinschaligere simulaties waarbij nauwkeurigheid een cruciale rol speelt, zet ik de Quad_Cell normaal gesproken uit.

  Er staat inderdaad momenteel nog geen documentatie over de Quad_Cell op de wiki. Deze zal binnenkort toegevoegd.

 • Hoi Jorn,

  Ik heb het probleem in de afwijking gevonden.

  De ingetekende sloten, (ingetekend door middel van – Change Terrain Type – Water – Draw Area) komen niet over met de gewenste afmetingen waardoor de verdamping ook niet wordt berekend zoals gewenst.

  Ingetekend zoals gewenst is zijn de twee sloten van 480m lang en 10m breed, zonder talud. Wanneer ik het hoogtebesand en het open water (surface) exporteer naar GIS, blijkt dat de sloten een onder breedte hebben van 10,5m en een boven breedte van 11,5m. Hieruit blijkt dat er wordt gerekend met een talud. Zie bijgevoegd het figuur waarin met de rode lijnen het geëxporteerde open water is aangeven met daaromheen het hoogtebestand.

  Doordat het wateroppervlak is vergroot, veranderd de hoeveelheid verdamping automatisch mee, zie bijgevoegde tabel.

  image

  Nu rest de vraag, hoe kan het dat de sloten breder zijn dan ingetekend?

  Breedte afwijkingen sloot.png
  3507 x 2480 - 48K
 • Je hebt gelijk! Bij het intekenen van water d.m.v. de brush in de engine wordt standaard een klein talud meegenomen, vanwege computationele redenen (kaasrechte hoeken zijn lastiger mee te rekenen).

  Ik heb de test nogmaals uitgevoerd, alleen dit maal had ik de sloten ingetekend in QGIS en ze de attributen diepte (-4) en talud (90) meegegeven. Gerekend over 7 dagen en Quad_Cell = 1 gaf dit een verdamping van 262 m3 (zie bijlage). Dit komt goed overeen met de handmatige berekening 0,003 * 1,3 * (4.800 * 2) * 7= 262,08 m3.

  Voorlopig is het dus aan te raden om bij dergelijke precisieberekeningen met (onrealistische) kaasrechte vormen een alternatief GIS-programma te gebruiken om deze in te tekenen.

  Bedankt voor je bijdrage en we zullen erover nadenken hoe we dit in de toekomst beter in de engine kunnen aanpakken. Mocht je verder nog ergens tegenaan lopen, schroom dan niet ons hierop te attenderen.

  Quad_0_Days_7.png
  886 x 493 - 17K
Sign In or Register to comment.